Virtueel kantoor Telefoon (076) 529 8110
ma. t/m vr. 08.00 - 17.00 uur

Medewerkers

De medewerkers van het Regionaal Bureau Leerplicht.

Lees verder

Formulieren

Formulieren voor aanvraag verlof en verzoek/beroep vrijstelling.

Bekijk de formulieren

Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen over leerplicht, kwalificatieplicht en RMC.

Bekijk de vragen en antwoorden

Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Het RBL West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen achttien West-Brabantse gemeenten. De samenwerking heeft als doelstelling
om schoolverzuim en schooluitval samen verder terug te dringen. Het RBL West-Brabant voert een aantal wettelijke taken uit voor de gemeenten
op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet. Het RBL West-Brabant zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking op met scholen en andere instellingen.

Lees verder

regiogemeenten

Actueel

04
MRT
2014

Werkconferentie schoolverzuim Raad voor de Kinderbescherming

Verslag werkconferentie schoolverzuim Raad voor de Kinderbescherming
31
JAN
2014

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2012- 2013

Voor het eerst hebben de gemeenten in onze regio samen met het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL) één jaarverslag opgesteld. Het bevat informatie over de uitvoering en de stand van zaken van de leerplichtwet bij alle West-Brabantse gemeenten. Een leerzaam document!...