Virtueel kantoor Telefoon (076) 529 8110
ma. t/m vr. 08.00 - 17.00 uur

Medewerkers

De medewerkers van het Regionaal Bureau Leerplicht.

Lees verder

Formulieren

Formulieren voor aanvraag verlof en verzoek/beroep vrijstelling.

Bekijk de formulieren

Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen over leerplicht, kwalificatieplicht en RMC.

Bekijk de vragen en antwoorden

Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Het RBL West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen achttien West-Brabantse gemeenten. De samenwerking heeft als doelstelling
om schoolverzuim en schooluitval samen verder terug te dringen. Het RBL West-Brabant voert een aantal wettelijke taken uit voor de gemeenten
op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet. Het RBL West-Brabant zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking op met scholen en andere instellingen.

Lees verder

regiogemeenten

Actueel