Telefoon (076) 529 8110
ma. t/m vr. 08.00 - 17.00 uur

Coronavirus en leerplicht – de tweede lockdown

 

Tweede lockdown

Vanaf 16 december 2020 zijn de scholen in het funderend onderwijs voor de tweede keer dit jaar fysiek gesloten. Leerlingen krijgen les op afstand, met uitzondering van een aantal nader genoemde groepen leerlingen. Naar aanleiding van deze verscherpte maatregelen is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een servicedocument opgesteld, met daarin de belangrijkste vragen en antwoorden: ‘Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 – versie 18 december 2020.

 

Bijna hetzelfde als bij de eerste lockdown

Samengevat zijn de maatregelen en (noodopvang voor) specifieke doelgroepen hetzelfde als ten tijde van de eerste lockdown in maart 2020. Er is echter wel één verschil: de Leerplichtwet geldt nu wel, ondanks dat de scholen gesloten zijn. Het onderwijs op afstand is namelijk gelijk gesteld aan onderwijs bij ‘geregeld schoolbezoek’. Scholen dienen het ook als wettelijk verzuim te melden wanneer leerlingen niet deelnemen aan het voor hen georganiseerde onderwijs op afstand. Daarom heeft de leerplichtambtenaar ook in deze tijden eigenlijk de taak om te handhaven.

 

Beleid per school

Rondom het verplicht gebruik van de camera bij het deelnemen aan het online lesprogramma is het van belang te weten dat het aan de scholen zelf is om beleid hierover te maken. Wat de maatregel is die door de school wordt genomen bij ‘niet in beeld’ hangt hier dus ook van af.

 

‘Overig verzuim’ bij zorgen om leerlingen

Zeker in deze tijd is het melden van verzuim van groot belang om alle leerlingen goed in beeld te houden en hiermee de eventuele achterstanden zo klein mogelijk te houden. En aan scholen is ook aangegeven dat ze, als ze zich al eerder dan de wettelijke termijn zorgen maken om een leerling, een melding kunnen doen via het verzuimregister in de categorie ‘overig verzuim’. De school en de leerplichtambtenaar stemmen met elkaar vervolgens af hoe contact wordt gehouden met de leerling en zijn of haar ouders om tot een oplossing te komen. Misschien nog wel meer dan anders is de leerplichtambtenaar er voor de ‘maatschappelijke zorg’, zetten zij samen met school en ouders in op preventie en het aangaan van de verbinding. Het RBL volgt primair de preventieve MAS-aanpak.

 

Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid

 

14
JAN
2021

Coronavirus en leerplicht – de tweede lockdown

Posted By :
Comments : 0
Tweede lockdown Vanaf 16 december 2020 zijn de scholen in het funderend onderwijs voor de tweede keer dit jaar fysiek gesloten. Leerlingen krijgen les op afstand, met uitzondering van een aantal nader genoemde groepen leerlingen. Naar aanleiding van deze verscherpte maatregelen...
Lees verder
01
DEC
2020

Jaarverslag 2019-2020

Posted By :
Comments : 0
Hier vindt u het jaarverslag 2019-2020 van Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. Door corona was het schooljaar 2019-2020 anders dan andere jaren. Het accent voor RBL West-Brabant lag vanaf maart 2020 dan ook met name op het beschermen van het recht van onderwijs en...
Lees verder
02
JUN
2020

Coronavirus en leerplicht – nu de scholen weer langzaamaan opstarten

Posted By :
Comments : 0
De scholen gaan weer langzaamaan opstarten. De basisscholen zijn sinds een paar weken deels open en gaan vanaf 8 juni weer volledig open, tenzij uit monitoring blijkt dat dit niet verantwoord is. De scholen voor speciaal basisonderwijs zijn al weer volledig open. De middelbare...
Lees verder
16
MRT
2020

Coronavirus en leerplicht update 16 maart

Posted By :
Comments : 0
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Voor kinderen van ouders in ‘cruciale beroepsgroepen’ zoals de zorg, politie en...
Lees verder
13
MRT
2020

laatste update coronavirus en leerplicht

Posted By :
Comments : 0
Gisteren zijn er ook landelijke maatregelen bekend gemaakt met betrekking tot het corona virus. Deze gelden dus niet alleen meer voor de provincie Noord-Brabant. Er is ook op dit moment geen aanleiding om scholen te sluiten. De lokale GGD kan in overleg met de lokale autoriteiten...
Lees verder
03
MRT
2020

Coronavirus en leerplicht

Posted By :
Comments : 0
Wij krijgen verschillende vragen binnen over het Coronavirus en het naar school gaan, bijvoorbeeld of scholen hun deuren moeten of mogen sluiten en of kinderen naar school kunnen. Op de website van de Rijksoverheid kunt u de antwoorden hierop vinden. Er is momenteel geen...
Lees verder
23
DEC
2019

Jaarverslag RBL West-Brabant 2018-2019

Posted By :
Comments : 0
Hier vindt u het jaarverslag van Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant over het schooljaar 2018-2019. jaarverslag RBL West-Brabant 2018-2019
Lees verder
12
FEB
2019

Stakingen

Posted By :
Comments : 0
De laatste tijd vinden er stakingen plaats, zowel door scholen als door leerlingen. Hieronder vindt u meer informatie over hoe deze stakingen zich verhouden tot de leerplicht. Staking door scholen Staken is een recht van werknemers en dat geld ook voor leerkrachten. Als een groot...
Lees verder
12
DEC
2018

Jaarverslag RBL West-Brabant 2017-2018

Posted By :
Comments : 0
Hier vindt u het jaarverslag van Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant over het schooljaar 2017-2018. jaarverslag RBL West-Brabant 2017-2018  
Lees verder